پلتفرم اینترنت اشیا

توضیحات مختصر

اینده متعلق به اینترنت اشیا است. خصوصیات اینترنت اشیا: هوشمندی در تصمیم گیری متصل به شبکه اینترنت طبیعت پویا در تصمیم گیری مقیاس پذیری بسیار زیاد سنسور و اندازه گیری امنیت فوق العاده

گروه اینترنت اشیا
گروه اینترنت اشیا
ایران

گروه بسیار همراهی داریم.

زمینه های تخصص
کامپیوتر

تصاویر و ویدیو ها

تصاویر و ویدیو آپلود نکردند.

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با فناوران ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 600 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 200 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 500 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 100 میلیون تومان
  • مرحله تحقیق و توسعه
  • نقش سرمایه گذار ساکت