Probiotic Bead

توضیحات مختصر

پروبیوتیک گستره وسیعی از میکروارگانیسها به ویژه باکتریها و همچنین مخمرها را شامل میشود. قیمت تولید ازمایشگاهی محصول کیلویی 350 هزار تومان است و میتوان روزانه 10 میلیون بید تولید کرد و سود سالانه 3.6 میلیارد را میتوان به دست اورد.


ایران

تیم استارتاپی قویی موجود است

زمینه های تخصص

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با فناوران ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 1800 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 1600 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 1600 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 200 میلیون تومان
  • مرحله فروش اولیه
  • نقش سرمایه گذار دیگر