ژاله جمشیدی
ژاله جمشیدی
تهران

نانوفناوری

  • تعداد پروژه ها 2
در کاتیک
در کاتیک
تهران

تامین کننده مواد اولیه شامل روغن و ریز مغذی برای کارخانجات مواد غذایی با قیمت مینیمم

  • تعداد پروژه ها وارد نشده
در کاتیک
در کاتیک
تهران

تامین کننده مواد اولیه انواع روغن، ریز مغذی برای کارخانجات صنایع غذایی و صنعت دام و طیور و ارایشی

  • تعداد پروژه ها وارد نشده