جدیدترین نوشته های بلاگ ها

طرح توجیهی یا امکانسنجی(Feasibility Study) چیست و چگونه برای استارتاپها طرح توجیهی بنویسیم؟(مبحث 4 کسب و کار)

طرح توجیهی یا امکانسنجی(Feasibility Study) چیست و چگونه برای استارتاپها طرح توجیهی بنویسیم؟(مبحث 4 کسب و کار)
طرح توجیهی یا امکانسنجی(Feasibility Study) چیست و چگونه برای استارتاپها طرح توجیهی بنویسیم؟(مبحث 4 کسب و کار)

TRIZ و نقش ان در نواوری در انتخاب ایده و راه حل بر اساس 40 اصل تریز(مبحث 3 کسب و کار)

TRIZ و نقش ان در نواوری در انتخاب ایده و راه حل بر اساس 40 اصل تریز(مبحث 3 کسب و کار)
TRIZ و نقش ان در نواوری در انتخاب ایده و راه حل بر اساس 40 اصل تریز(مبحث 3 کسب و کار)

انتخاب بهترین ایده کسب و کار و پولساز از بین 1000 ایده برتر جهان(مبحث 2 کسب و کار)

انتخاب  بهترین ایده کسب و کار  و پولساز از بین 1000 ایده برتر جهان(مبحث 2 کسب و کار)
انتخاب بهترین ایده کسب و کار و پولساز از بین 1000 ایده برتر جهان(مبحث 2 کسب و کار)

بررسی محیط‌های کد نویسی با پایتون: در به کارگیری داده های پزشکی و سلامت دیجیتال در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین فصل اول بخش 2

بررسی محیط‌های کد نویسی با پایتون: در به کارگیری داده های پزشکی و سلامت دیجیتال در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین فصل اول بخش 2
بررسی محیط‌های کد نویسی با پایتون به کارگیری داده های پزشکی و سلامت دیجیتال در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین فصل اول بخش 2

در مسیر کار آفرینی(درآمدی بر مقدمات راه اندازی کسب و کار)

در مسیر کار آفرینی(درآمدی بر مقدمات راه اندازی کسب و کار)
در مسیر کار آفرینی(درآمدی بر مقدمات راه اندازی کسب و کار)چگونگی خلق ایده کسب و کار

مقدمه‌ای بر انواع مختلف داده‌های پزشکی در به کارگیری داده های پزشکی و سلامت دیجیتال در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین فصل اول بخش 1

مقدمه‌ای بر انواع مختلف داده‌های پزشکی در به کارگیری داده های پزشکی و سلامت دیجیتال در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین فصل اول بخش 1
مقدمه‌ای بر انواع مختلف داده‌های پزشکی در سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

به کارگیری داده های پزشکی و سلامت دیجیتال در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین (سرفصلهای اموزش)

به کارگیری داده های پزشکی و سلامت دیجیتال در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین (سرفصلهای اموزش)
به کارگیری داده های پزشکی و سلامت دیجیتال در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین (سرفصلهای اموزش)

فصل 1 به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای داده های پزشکی و سلامت دیجیتال بخش اول

فصل 1  به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای داده های پزشکی و سلامت دیجیتال بخش اول
فصل 1 به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای داده های پزشکی و سلامت دیجیتال بخش اول

مرحله اول: نحوه ثبت نام در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران

مرحله اول: نحوه ثبت نام در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران
مرحله اول ثبت نام در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران برای گرفتن وام یا ضمانتنامه

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن

من به دنبال واحد صنعتی هستم

پیدا کن