جدیدترین نوشته های بلاگ ها

انتقال فناوری و دانش بنیان کردن شرکتها

انتقال فناوری و دانش بنیان کردن شرکتها
بازدید همکاران دفتر توسعه صنعتی معاونت صنایع کوچک بهمراه مشاوران ارزیابی معاونت علمی ریاست جمهوری و کارگزار فن بازار استان جهت دانش بنیان نمودن آنها

شناسایی و رفع نیازهای فناورانه در حوزه زیست محیطی

شناسایی و رفع نیازهای فناورانه در حوزه زیست محیطی
شناسایی و رفع نیازهای فناورانه در حوزه زیست محیطی

ایین نامه فرصت مطالعاتی برای انتقال فناوری

ایین نامه فرصت مطالعاتی برای انتقال فناوری
ایین نامه فرصت مطالعاتی برای انتقال فناوری از خارج از کشور به داخل کشور

فرصت مطالعاتی در صنایع کشور

فرصت مطالعاتی در صنایع کشور
فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنایع کشور

دانش‌بنیان‌ها نیازهای صنایع را رفع کردند و تجارت فناوری را توسعه دادند

دانش‌بنیان‌ها نیازهای صنایع را رفع کردند و تجارت فناوری را توسعه دادند
دانش‌بنیان‌ها نیازهای صنایع را رفع کردند و تجارت فناوری را توسعه دادند

لیست فناوریهای تولید شده در کشور (بخش اول)

لیست فناوریهای تولید شده در کشور (بخش اول)
بخش از لیست فناوریهای تولید شده در کشور ایران به منظور استفاده در صنایع مختلف مخصوصا صنایع نفت

بروکر کیست؟

بروکر کیست؟
معنای بروکر از نظر لغوی دلال، داستار یا واسطه معاملات بازرگانی است.

انواع روش های انتقال فناوری

انواع روش های انتقال فناوری
1-روش های غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی ۲- روش های تجاری، قراردادی و رسمی

فرایند انتقال فناوری

فرایند انتقال فناوری
مراحل انتخاب و مذاکره جهت انتقال فناوری به طور خلاصه شامل مراحل زیر می شود:

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن

من به دنبال واحد صنعتی هستم

پیدا کن