راهنمایی گرفتن از افراد باتجربه راهگشاست

همفکری با کارگزارن، منتورها، مشاوران و مربیان با تجربه بر روی کسب و کار شما تاثیر فوری و مثبت دارد

کارگزار کیست ؟

چون که به عدم تصمیم گیری و سردرگمی در مسائل مهم پایان می دهد و مسیر حرکت شما را روشن می کند شما تصمیمات مهم را با حدس و گمان گرفته اید و می خواهید بدانید چه تصمیمی بهتر است درباره چگونگی ساخت یک استراتژی جامع کسب و کار برای استارتاپ خود نیاز به همفکری دارید احساس فشار و نگرانی می کنید و می خواهید خود را با کسی که شما را درک می کند درد دل کنید استارتاپ شما به بازار مناسبی دست یافته است، اما بدتان نمی آید در مورد روند رشدتان دیدگاه های جدیدی بدست آورید

تعدادی از کارگزاران


فریبا صمدی
تهران

کارگزار

زمینه های تخصص
وارد نکرده
کاربرمحدثه قندیلو
آذربایجان غربی

کار گزار فن بازار منطقه ای استان آذربایجان غربی

زمینه های تخصص
وارد نکرده
علیرضا رضائی
تهران

من کارآفرین در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هستم

زمینه های تخصص
وارد نکرده