فریبا صمدی
فریبا صمدی
تهران

کارگزار

  • موقعیت شغلی : کارگزار
  • تخصص : فن آوری
کاربرمحدثه قندیلو
کاربرمحدثه قندیلو
آذربایجان غربی

کار گزار فن بازار منطقه ای استان آذربایجان غربی

  • موقعیت شغلی : کار گزار فن بازار منطقه ای استان آذربایجان غربی
  • تخصص : وارد نشده
علیرضا رضائی
علیرضا رضائی
تهران

من کارآفرین در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هستم

  • موقعیت شغلی : هیئت علمی دانشگاه تهران
  • تخصص : توسعه و استراتژی محصول