ژیلا جمشیدی نیا
حدود سرمایه گذاری
100 میلیون الی 500 میلیون
ژیلا جمشیدی نیا
تهران

نانوفناوری

زمینه های تخصص
وارد نکرده
اتصالات کشویی مبلمان استیل
حدود سرمایه گذاری
500 میلیون الی 1000 میلیون
اتصالات کشویی مبلمان استیل
همدان

از انجایی که حمل و نقل و نگهداری مبلمان استیل و تحویل به مشتری این مبلها بسیار سخت است نیاز به فناوری برای کشویی کردن این مبلمانها می باشد.

زمینه های تخصص
وارد نکرده
رفع بوی بد کارخانه کارتن سازی
حدود سرمایه گذاری
100 میلیون الی 200 میلیون
رفع بوی بد کارخانه کارتن سازی
همدان

برای تولید کاغذ ابتدا ان را خمیر میکنند به دلیل سیکل اب بسته باکتری در این فرایند شکل میگیرد و بوی بسیار نامطبوعی تا کیلومترها منتشر میشود.

زمینه های تخصص
وارد نکرده
باغ نواوری
حدود سرمایه گذاری
400 میلیون الی 1000 میلیون
باغ نواوری
تهران

بازیافت پسماند کارخانجات چرم

زمینه های تخصص
وارد نکرده
کارگزار اینترنت اشیا
حدود سرمایه گذاری
100 میلیون الی 500 میلیون
کارگزار اینترنت اشیا
تهران

نیاز به اپلیکشنهای خانه های هوشمند خودرو هوشمند روشنایی هوشمند آبیاری هوشمند کنتور هوشمند اب و برق و گاز

زمینه های تخصص
وارد نکرده
مازی کاظمی
حدود سرمایه گذاری
400 میلیون الی 500 میلیون
مازی کاظمی
سمنان

دانش فنی تولید رنگ ضد خزه

زمینه های تخصص
وارد نکرده
مازیار کاظمی
حدود سرمایه گذاری
10000 میلیون الی 500000 میلیون
مازیار کاظمی
سمنان

دانش فنی تولید تسمه تایم و تسمه دینام

زمینه های تخصص
وارد نکرده
علیرضا فدائی
حدود سرمایه گذاری
100 میلیون الی 200 میلیون
علیرضا فدائی
اصفهان

تولید دستگاه اکسیژن سنج جهت تشخیص افراد مشکوک به بیماری کرونا

زمینه های تخصص
وارد نکرده