رنگ پوششی

توضیحات مختصر

رنگ پوششی سطوح

فریبا صمدی
فریبا صمدی
ایران

پوشش دهنده سطوح

زمینه های تخصص
صنایع

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با فناوران ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 150 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 60 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 100 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 50 میلیون تومان
  • مرحله تحقیق و توسعه
  • نقش سرمایه گذار ساکت