نانو فناوری

توضیحات مختصر

نانوفناوری

ژیلا جمشیدی نیا
ژیلا جمشیدی نیا
ایران

نانو فناوری

زمینه های تخصص

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با فناوران ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 150 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 50 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 100 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 50 میلیون تومان
  • مرحله برابری سود و زیان
  • نقش سرمایه گذار ساکت