• رفع بوی بد کارخانه کارتن سازی
    • رفع بوی بد کارخانه کارتن سازی

    • همدان

درباره من

برای تولید کاغذ ابتدا ان را خمیر میکنند به دلیل سیکل اب بسته باکتری در این فرایند شکل میگیرد و بوی بسیار نامطبوعی تا کیلومترها منتشر میشود.

تجارب

برای تولید کاغذ ابتدا ان را خمیر میکنند به دلیل سیکل اب بسته باکتری در این فرایند شکل میگیرد و بوی بسیار نامطبوعی تا کیلومترها منتشر میشود.

پروفایل من

  • حداقل سرمایه گذاری 100 میلیون تومان
  • بیشترین 200 میلیون تومان
  • تاریخ ثبت نام 1399-09-19
  • شبکه همدان

واحدهای صنعتی مشابه


علیرضا فدائی
حدود سرمایه گذاری
100 میلیون الی 200 میلیون
اصفهان

تولید دستگاه اکسیژن سنج جهت تشخیص افراد مشکوک به بیماری کرونا

زمینه های تخصص
وارد نکرده
مازیار کاظمی
حدود سرمایه گذاری
10000 میلیون الی 500000 میلیون
سمنان

دانش فنی تولید تسمه تایم و تسمه دینام

زمینه های تخصص
وارد نکرده
مازی کاظمی
حدود سرمایه گذاری
400 میلیون الی 500 میلیون
سمنان

دانش فنی تولید رنگ ضد خزه

زمینه های تخصص
وارد نکرده