• یدالله نامی نژاد
    • یدالله نامی نژاد

    • فارس

درباره من

کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی ومعلول جسمی و حرکتی ازشیرازهستم قصد راه اندازی شرکتم که تولید وطراحی وتوسعه نرم افزارهاوابزارهاوسامانه هاو...باهوش مصنوعی(سازمانی و صنعتی و خصوصی و...دارم

تجارب

راه اندازی شرکت نوآوران هوشمند متین دارای مدارک علمی وغیرعلمی متعدد و۱۹سالواندی ماه کاراداری در قسمت حسابداری و...دارم و... متقاضی سرمایه اولیه نقدی درراه اندازی شرکتم لطفا حمایت مالی وپاسخ گویی به بنده بفرمائید.باتشکرفراوان ازبزرگواران.

شاخص ها

پروفایل من

  • تاریخ ثبت نام 1402-09-21
  • شبکه فارس

اطلاعات تماس من