حضور پر تعداد فناوران استان تهران در نشست ملی تبادل فناوری(بخش ششم استان تهران)

استان تهران با هشت نیاز به شماره های (28و29و30و34و 134و135و136 و 201 ) در نشست حضور داشتند که نیاز 201 در حین جلسات بوجود امد که منجر به تفاهم نامه نیز شده است. باز هم شبیه استان البرز از هر واحد صنعتی بیش از دو نیاز کشف شده یعنی بجز نیاز 201 که توسط کارگزار دیگری در حین جلسه بسته شده، 7 نیاز باقیمانده مربوط به تنها 3 واحد صنعتی است و اسامی نیازها با نیازهای استان البرز شباهت دارد که باز ابگریز کردن و انتی باکتریال کردن و کلمات افزایش و کاهش به چشم میخورد و شایان ذکر است که کارگزار تهران و البرز و فارس یکی است و علت تشابه نیازها نیز می تواند همین علت باشد.

 برای نیاز 28 سه گروه فناور اعلام امادگی کرده که منجر به یک تفاهم نامه شده است.  برای نیاز 29 هشت گروه اعلام امادگی کرده که یک تفاهم نامه بسته شد. برای نیاز 30، پنج گروه فناور اعلام امادگی کردند که یک تفاهم نامه بسته شد. یعنی از 16 جلسه برای این سه نیاز تنها سه تفاهم نامه بیرون امده است. یکی از علتهای آن می تواند در قوانین وضع شده از طرف شرکت شهرکهای کل باشد بدین نحو که پاداشی که برای کارگزار در بخش بستن تفاهم نامه قایل شده اند اگر کارگزار یک تفاهم نامه ببندد یا 10 تفاهم نامه در یک نیاز فقط یک پاداش به آن کارگزار پرداخت میشود پس کارگزاران میتوانند مختصر و مفید فقط برای هر نیاز یک تفاهم نامه ببندند و تلاش دیگری در این زمینه انجام ندهند و علت بعدی می تواند این باشد که نیاز اگر واقعی نباشد به دنبال حل نیاز هم کارگزار نمیرود و بخش تشخیص و بخش بستن تفاهم نامه را با این روش و بسیار هوشمندانه تنها با یک تفاهم نامه منتفع میشود.

برای نیاز 34 با آنکه 4گروه فناور اعلام امادگی کردند از واحد صنعتی کسی حضور نداشت و منجر به تفاهم نامه نیز نشده است.

سه نیاز 134 و 135 و 136 در لحظات اخر بسته شدن برنامه زمانبندی ارائه شده برای همین دلیل تنها یک فناور برای آنها پیدا شده است.

برای نیاز 134 یک گروه فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه بسته شده است. برای نیاز 135 یک گروه فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه بسته شده است. برای نیاز 136 یک گروه فناور اعلام امادگی کرده اما چون ساعت جلسه اخرین تایم کاری بوده هم فناور و هم شرکت مذکور در جلسه حضور نداشتند.

نیاز 201 نیز در زمان جلسه منجر به تفاهم نامه شده و در برنامه زمانبندی وجود نداشت. درکل استان تهران با 6 تفاهم نامه برای شرکتهای خود به کار خود پایان داد.

تعداد فناوری که از تهران در این نشست حضور داشتند 9 گروه قبل از جلسه اعلام امادگی کردند اما در طول جلسات 9 گروه دیگر نیز اعلام امادگی کردند که با برنامه ریزی خوب استان البرز در بین جلسات این فناوران نیز با گروههای دیگر جلسه گذاشتند یعنی در مجموع 18 فناور در این جلسات از طرف استان تهران حضور داشتند و 52 جلسه با واحدهای صنعتی داشتند که 21تفاهم نامه بستند. یعتی در مجموع استان تهران6+21=27 تفاهم نامه بسته است که در تنها 5 عدد از آنها کارگزاران استان حضور داشته است یعنی در بیست درصد تفاهم نامه کارگزارها حضور داشته است.

استان بوشهر حضور کمرنگی در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران که در استان البرز شهر کرج برگزار شد داشت.

استان بوشهر با یک نیاز (نیاز شماره 27) برای واحد صنعتی خود در این رویداد شرکت کرد. برای این نیاز  پنج فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه  هم به امضا رسیده است.

 هیچ  فناوری از استان بوشهر  در این نشست حضور نداشت. هیچ کارگزار و مشاوری از بوشهر نیز در نشست حضور نداشتند و  از این منظر این استان جای کار دارد.

 

تحلیل و ارزیابی  کار کارگزار 

  • نسبت تعداد شرکتها که شناسایی نیاز برای آنها انجام شده به تعداد کل نیاز 3 به 7 یعنی زیر پنجاه درصد بوده است.

هرچه این عدد به ۱ نزدیکتر باشد بهتر است. اگر کمتر از یک باشد یعنی از یک شرکت چندین نیاز پیدا شده است و کارگزار بدون مراجعه به واحدهای دیگر سعی در تعدد نیازها از یک واحد صنعتی دارد که نکته ضعیفی برای یک کارگزار است. از طرفی اگر این عدد خیلی بزرگتر از یک باشد نشان دهنده این است که کارگزار به واحدهای زیادی مراجعه کرده اما نیازی را کشف نکرده و ضعف برای کارگزار محسوب میشود به نظر میاید بین ۰.۵ تا ۲ عدد مناسبی برای این بحث میباشد. کارگزار استان تهران از این منظر خوب  عمل نکرده است.

  • نکته بعدی پیدا شدن تعداد فناورها برای یک نیاز است. اگر برای یک نیاز تعداد زیادی فناور پیدا شود یعنی عملا آن نیاز یک نیاز بدیهی بوده  که به صورت عام قابل حل بوده است برای نیاز 29، کاملا مشهود است.
  • نکته بعدی حجم پایین تفاهم نامه در نیازهای شناسایی شده است که برای این استان کاملا مشهود است
  • نکته قوت استان تهران فناوران این استان می باشند که 18 نفر حضور داشتند و 21 تفاهم نامه را به امضا رساندند که عدد بالایی است.

 

  • 347
  • 0
شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

0 کامنت

برای نمایش دیگر رویدادها بر روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن