قرارداد انتقال فناوری چیست؟

قرارداد انتقال فناوری چیست؟

قرارداد انتقال فناوری به قراردادی می گویند که در آن صاحب فناوری که «قرارداد دهنده» نامیده می‌شود، فناوری موضوع قرارداد را با شرایط تبیین شده در قرارداد به مدت معین به‌طرف مقابل که «گیرنده» نامیده می شود منتقل می‌کند.

قرار دهنده در ازای دریافت مبلغی که با توافق طرفین مشخص می شود این قرارداد را وضع می کند. همچنین در این قرارداد تعهدات و الزامات هر یک از طرفین قرارداد به دقت مشخص می شود.

  • 250
  • 0
شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

0 کامنت

برای نمایش دیگر رویدادها بر روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن