نشست تبادل فناوری(بخش دهم استان فارس)

استان فارس با شش نیاز (نیازهای شماره ،58،55،50،47)  قبل از نشست و نیازهای شماره 206 و 207 در هنگام برگزاری در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران در استان البرز برای واحدهای صنعتی خود شرکت کرد. نیاز اول با عنوان "طراحی مهندسی بخش های مختلف پمپ و به خصوص ریخته گری بدنه و طراحی با فشار مطلوب و متوازن" بسیار کلی به نظر میرسد، نیاز بعدی با عنوان "تولید دستگاه جهت عدم صدمه به گیاه آلوئه ورا" نیز باز هم خاص بودن نیاز را مشخص نکرده، نیاز بعدی مربوط به ابگریز بودن است که در نیازهای استانهای دیگر نیز به طور متناوب تکرار میشود و نیاز بعدی با عنوان"تکنولوژی جدید و یا مواد جدید جهت افزایش طول عمر رنگ مخازن پلیمری " باز هم از نمونه های  عنوانهای افزایشی و کاهشی  است. برای نیاز 47 سه گروه اعلام امادگی کردند که یک تفاهم نامه بسته شد. برای نیاز 50 سه گروه اعلام امادگی کردند و هیچ تفاهم نامه ای بسته نشد. برای نیاز 55 که ابگریز کردن بوده 10 گروه  اعلام امادگی کرده و 4 تفاهم نامه بسته شد. نیاز 58 در یک روز قبل از نشست اعلام شده که حل شده و از لیست نشست حذف شد. و نیازهای 206 و 207 نیز در طول نشست بوجود امده و منجر به دو تفاهم نامه شد. یعنی در مجموع 7 تفاهم نامه بسته شد که 4 تا از انها برای ابگریز کردن و دو تا از آنها در طول نشست آن نیاز ایجاد شده و منجر به تفاهم نامه شده است.

تعداد فناوری که از فارس در این نشست حضور داشتند 3 گروه بوده است که 4تفاهم نامه بستند. یعتی در مجموع استان فارس 4+7=11 تفاهم نامه بسته است که در 4 تفاهم نامه کارگزار حضور داشته و دو تفاهم نامه دیگر هم با دو کارگزار دیگر بسته است.

  • 353
  • 0
شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

0 کامنت

برای نمایش دیگر رویدادها بر روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن