چرا فناوران استان زنجان قبل از نشست تبادل فناوری با کارگزار خود قرار داد نبسته بودند؟(بخش هشتم استان زنجان)

استان زنجان تنها  استانی است که فقط با نیازهایی که با RFP های  انگلیسی که برای فناوران خارجی فراهم اورده شده بود در این نشست حضور داشت. به علت عدم حضور فناوران کشور کره جنوبی و ترکیه سه نیاز (11 و 12و 15 ) که به زبان انگلیسی نوشته شده بودTدر یک روز قبل از نشست توسط تلاشهای  فراوان همکاران شرکت شهرکهای استان البرز و کارگزاری فن بازار استان البرز ، فناوران داخلی برای نیازهای این استان فراهم امد. برای نیاز 11 دو فناور جلسه داشتند و یک تفاهم نامه بسته شد. برای نیاز 12 یک فناور اعلام امادگی کرد و تفاهم نامه ای بسته نشد و برای نیاز 15 نیز یک گروه فناور اعلام امادگی کرده و یک تفاهم نامه بسته شد. در مجموع در بخش نیازهای استان زنجان 2 تفاهم نامه بسته شده است.

به نظر میاید در قیاس با استانهای دیگر نیازهای شناسایی شده در این استان به علت تعداد کم فناورانی که اعلام امادگی برای حل این نیازها کرده اند بسیار تخصصی بوده و شاید واقعا باید توسط فناوران خارجی این مشکلات حل میشد و از این لحاظ جای تشکر از مشاور خوب استان زنجان دارد.

تعداد فناوری که از استان زنجان در این نشست حضور داشتند 33 گروه بوده است که 21 تفاهم نامه بستند.

نکته جالب انکه تنها دو گروه از فناوران مجموعا 9 تفاهم نامه بستند و 18 نفر اصلا تفاهم نامه نبستند این نشان میدهد که کارگزار در همراهی با فناوران نتوانسته کلیه فناوران را در نظر بگیرد و تنها بعضی از فناوران مورد توجه قرار گرفته اند . در مجموع  این استان 2+21=23تفاهم نامه بسته است که عدد بسیار خوبی برای یک استان است.

تحلیل و ارزیابی  کار کارگزار 

  • نسبت تعدادشرکتها که شناسایی نیاز برای آنها انجام شده به تعداد کل نیاز 3 به 3 یعنی صد  درصد بوده است.

هرچه این عدد به ۱ نزدیکتر باشد بهتر است. اگر کمتر از یک باشد یعنی از یک شرکت چندین نیاز پیدا شده است و کارگزار بدون مراجعه به واحدهای دیگر سعی در تعدد نیازها از یک واحد صنعتی دارد که نکته ضعیفی برای یک کارگزار است. از طرفی اگر این عدد خیلی بزرگتر از یک باشد نشان دهنده این است که کارگزار به واحدهای زیادی مراجعه کرده اما نیازی را کشف نکرده و ضعف برای کارگزار محسوب میشود به نظر میاید بین ۰.۵ تا ۲ عدد مناسبی برای این بحث میباشد. کارگزار استان زنجان از این منظر بسیار عالی عمل کرده است.

  • نکته بعدی پیدا شدن تعداد فناورها برای یک نیاز است. اگر برای یک نیاز تعداد زیادی فناور پیدا شود یعنی عملا آن نیاز یک نیاز بدیهی بوده  که به صورت عام قابل حل بوده است برای  اکثر نیاز ها بین 1 تا 2 فناور پیدا شد.  به نظر میرسد اگر این عدد از ۰.۲0 بیشتر باشد معقول است. یعنی نیازهایی که از این نسبت کمتر باشند به نظر میرسد از نشست باید حذف شوند. برای نیازهای این استان همه این اعداد معقول است.
  • نسبت تفاهم نامه به تعداد فناور 21 به 33 است. هر چه این نسبت به یک نزدیکتر باشد یعنی کارگزار تلاش بیشتری برای به هم رسانی کرده است. اما از طرفی تعدادی از کارگزاران هر جلسه را تبدیل به تفاهم نامه میکنند که برای کارگزار نکته مثبتی نیست. به نظر میرسد این نسبت اگر  بین ۰.۲۵ تا ۰.۵ باشد معقول است. برای این استان این عدد معقول است اما مشکلی که وجود دارد این است که تعدا زیادی از تفاهم نامه ها تنها توسط تعداد کمی فناور بسته شده است.
  • نسبت تعداد کل تفاهم نامه های به تعداد نیاز استان برابر 2 به 3 بوده است یعنی برای هر نیاز استان به طور متوسط 1 تفاهم نامه بسته شده است. به نظر میرسد این عدد بین ۲ تا ۴ معقول است. ولی به علت سختی نیازها این عدد پایین شده است.
  • نسبت تعداد کل تفاهم نامه های فناوران استان برای  بعضی از فناوران بالا و برای تفاهم نامه ای بسته نشده است، علت آن می تواند این باشد که کارگزار چون قراردادی با فناور نداشته، او را همراهی نکرده است و دوباره اهمیت قدرت کارگزار در ارتباطات فی مابین  را میرساند.
  • کارگزار استان تنها در دو تفاهم نامه از نیازهای شناسایی شده توسط خود حضور داشته و در تفاهم نامه فناوران استان حضور نداشته و این کار نیز نشان از ان دارد که کارگزار قراردادی با فناوران نداشته و به همین دلیل آنها را در جلسات همراهی نکرده است و فناوران بر حسب قدرت خود در جلسات حضور دارند که جای ایراد دارد. همچنین این استان با دو کارگزار استانها دیگر نیز  دو تفاهم نامه بسته است.

 

  • 410
  • 0
شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

0 کامنت

برای نمایش دیگر رویدادها بر روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن