کارگزار کرمان در نشست تبادل فناوری البرز همانند سوارکاری خود بسیار هوشمندانه عمل کرد(بخش چهاردهم استان کرمان)

استان کرمان با ده نیاز (نیازهای شماره 129و 130 و 131و 132و133و202 و203و 204و214و 215) برای واحدهای صنعتی خود در این رویداد شرکت کرد. این ده نیاز تنها مربوط به پنج شرکت بوده است و از این لحاظ کارگزار مد نظر متوسط عمل کرده است و جالب آنکه پنج نیاز تنها مربوط به یک شرکت بود. استان کرمان تنها استانی است که برای همه نیازها تفاهم نامه ثبت کرده است و از این لحاظ کمی با استانهای دیگر فرق دارد. برای نیاز 129 هشت جلسه  برگزار شده و 3 تفاهم نامه بسته شد. برای نیاز 130 هشت جلسه برگزار شده  و3 تفاهم نامه بسته شد. برای نیاز 131 نه جلسه برگزار شده و یک تفاهم نامه بسته شد. برای نیاز 132 سه جلسه برگزار شده و سه تفاهم نامه بسته شد. برای نیاز 133 دو جلسه و یک تفاهم نامه بسته شد. برای نیاز 202 و 203و 204 و 214 و 215 هر کدام یک جلسه با استان قزوین برگزار شد و منجر به 5 تفاهم نامه جدا برای هر نیاز شد یعنی دو استان کرمان و قزوین برای هر پنج جلسه با هم پنج تفاهم نامه جدا نوشتند که شاید کمی عجیب باشد ودر کل این دو استان شش تفاهم نامه با هم به امضا رساندند. یعنی اگر به عملکرد استان کرمان نگاه شود بر اساس قوانین شرکت شهرکها تمام قواعد را رعایت کرده و برای هر نیاز تفاهم نامه را نیز نوشته است اما به نظر میرسد درصد تفاهم نامه در پنج جلسه اخر بسیار زیاد بوده و این قسمت به نظر ایراد دارد و همکاری دوکارگزار کرمان و قزوین شاید منجر به این تفاهم نامه ها شده باشد. یعنی کارگزار مانند کارگزار فارس جزء کارگزاران باهوش است و قوانین شرکت شهرکها را رعایت میکند. هیچ فناوری از این استان در نشست حضور نداشته و در کل 16 تفاهم نامه برای نیازهای این استان بسته شده که در 13 عدد از انها کارگزار حضور داشته است.
برای اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.
۱. تحلیل استان اذربایجان شرقی
۲. تحلیل استان اذربایجان غربی
۴. تحلیل استان البرز
۵. تحلیل استان ایلام
۶. تحلیل استان تهران
۸.تحلیل استان زنجان
۹. تحلیل استان سمنان
۱۰. تحلیل استان فارس
۱۱. تحلیل استان قزوین
۱۲. تحلیل استان قم
13. تحلیل استان کردستان

 

  • 414
  • 0
شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

0 کامنت

برای نمایش دیگر رویدادها بر روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن