جدیدترین رویداد ها

در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران که در استان البرز شهر کرج برگزار شد 220 تفاهم نامه به امضا رسید و فناوران در تلاش برای رفع نیاز فناورانه می باشند.
در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران که در کرج برگزار شد 220 تفاهم نامه به امضا رسید و فناوران در تلاش برای مبادله فناوری می باشند.
در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران که در کرج برگزار شد 220 تفاهم نامه به امضا رسید و فناوران انتقال فناوری را با کمک کارگزاران فن بازار انجام دادند.
تعداد نیازهای فناورانه احصا شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی هر استان به ترتیب حروف الفبای استانهای ایران در بزرگترین نشست فناورانه ایران با 562 نشست در روز 18 اذر 1398 در استان البرز به همت شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز...
این رویداد با هدف رفع نیاز فناورانه صنایع کوچک ومتوسط، با کمک شرکت‌های دانش ‌بنیان، استارت ‌آپ‌ها و فناوران برگزار گردید.
اولین رویداد ملی و بین المللی تبادل فناوری با حضور کشورهای کره جنوبی و ترکیه در استان البرز با کمک و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی و فن بازار منطقه ای استان البرز در تاریخ 18 و 19 آذر 1398 برگزار...
اولین رویداد تبادل فناوری استان البرز

من به دنبال فناوری یا اختراع هستم

پیدا کن

من به دنبال واحد صنعتی هستم

پیدا کن